Kielecki Serwis Bilardowy - serwis dot. gry w bilarda w regionie kieleckim. Zapraszamy!!!

Sezon 2013

ALiBi - grupa ALiBi - puchar ALiBi Pro - grupa ALiBi Pro - puchar

ALiBi - regulamin


I. Postanowienia ogólne

1. Amatorska Liga Bilardowa ''ALiBi'', zwana dalej ''ALiBi'', nie stanowi żadnej formy zawodów zorganizowanych przez jakikolwiek podmiot prawny - jest wyłącznie prywatną inicjatywą mającą na celu rekreację i relaks, ale również umożliwienie podnoszenia własnych umiejętności gry w bilard przez jej uczestników. Jednakże patronat nad rozgrywkami będzie sprawowało świętokrzyskie Stowarzyszenie Bilardowe. Dyrektorem Turnieju ''ALiBi'' odpowiedzialnym za przeprowadzenie rozgrywek jest Łukasz Dzirba - dane kontaktowe: tel. 603-457-897, e-mail: lukaszdzirba@gmail.com.

2. ''ALiBi'' będzie rozgrywana w dwóch rundach. W rundzie zasadniczej uczestnicy ''ALiBi'' zostaną podzieleni na grupy wg rozstawienia i rozlosowania, w których rozgrywki będą toczone systemem ligowym ''każdy z każdym''. Po zakończeniu rundy zasadniczej odbędzie się turniej finałowy (''play-off''), rozgrywany systemem podwójnej przegranej + puchar od fazy 1/2 finału, mający na celu wyłonienie zwycięzcy ligi ''ALiBi''. Szczegółowe zasady rozgrywek są opisane w punkcie ''System gier'' (poniżej).

3. Zawodnicy biorący udział w "ALiBi" przystępują do rozgrywek dobrowolnie, jednak "ALiBi" ma charakter zamknięty i jest przeznaczona wyłącznie dla grona zaproszonych osób. Uczestnikami "ALiBi" mogą być osoby, które ukończyły 18 lat i występowały w poprzednich sezonach tych rozgrywek lub zgłosiły chęć uczestnictwa Dyrektorowi Turnieju. Warunkiem przystąpienia do rozgrywek będzie pisemnie potwierdzenie swojego udziału w "ALiBi" (wg ustalonego formularza zgłoszenia) oraz dokonanie opłaty startowej przed rozpoczęciem rozgrywek. Opłata startowa została ustalona w wysokości 30 zł od osoby za cały sezon rozgrywek. Kobiety startujące w "ALiBi" są zobowiązane do uiszczenia połowy opłaty 15 zł. Całość puli z opłat startowych zostanie przeznaczona na puchary, medale, nagrody rzeczowe i upominki dla uczestników "ALiBi" oraz na organizację i oprawę turnieju finałowego.

4. Pomimo amatorskiego charakteru rozgrywek, uczestnicy "ALiBi" zobowiązują się do profesjonalnego podejścia do gry w duchu fair-play oraz przestrzegania zarówno niniejszego regulaminu, jak również w trakcie gry przepisów Polskiego Związku Bilardowego dotyczących gry w bilard.

5. W trakcie rozgrywania poszczególnych meczów zawodnicy mogą występować w strojach dowolnych, tym nie mniej ze względu na fakt rozgrywania zorganizowanych zawodów sportowych zawodnicy powinni dążyć do występowania w sportowym stroju bilardowym (kategorii B): ciemne buty, ciemne spodnie wizytowe, koszulka polo lub koszula z długim rękawem, ew. kamizelka (nie powinno używać się obuwia sportowego, spodni typu jeans lub podobnych, koszulek typu T-Shirt, luźnych bluz ani swetrów).

II. System gier

A. Runda zasadnicza

1. Runda zasadnicza będzie rozgrywana w równorzędnych grupach w systemie "każdy z każdym", wg ustalonego harmonogramu gier.

2. Runda zasadnicza rozgrywana będzie do 4 wygranych partii.

3. Po zamknięciu listy startowej zostanie ustalony harmonogram rozgrywek. Runda zasadnicza zostanie podzielona na sesje w których zawodnicy będą zobowiązani rozegrać swoje pojedynki.

4. Poszczególne mecze kolejnych rund nie powinny być rozgrywane później niż wynika to z harmonogramu. W przypadku konieczności przełożenia terminu spotkania zaleca się, aby był to najbliższy możliwy termin uzgodniony przy aprobacie obu rywali. O tym fakcie „zawodnik gospodarz”(zawodnik który w informacji o meczu umieszczonej w harmonogramie danej kolejki znajduje się na pierwszym miejscu) zobowiązany jest poinformować Dyrektora Turnieju. W przypadku gdy w/w zawodnik nie zgłosi tego faktu, pojedynek zostanie rozstrzygnięty na korzyść przeciwnika (walkover).

5. Wynik rozegranego pojedynku musi być zgłoszony do Dyrektora Turnieju "ALiBi" najszybciej jak to będzie możliwe w celu zaktualizowania tabeli grupy. Wynik powinien zgłosić zwycięzca pojedynku SMS-em lub e-mailem.

6. W celu zminimalizowania potencjalnej możliwości "ustawiania" pojedynków w końcowej fazie rundy zasadniczej, osoby związane pokrewieństwem rodzinnym, pracujące w jednej firmie lub występujące w jednej drużynie świętokrzyskiej Bilardowej Ligi Biznesu będą umieszczone w odrębnych grupach. Jeżeli nie będzie takiej możliwości technicznej osoby te zobowiązane są rozegrać swoje pojedynki w pierwszej kolejności bez względu na harmonogram rozgrywek.

B. Turniej finałowy "ALiBi"

1. Turniej finałowy będzie rozegrany systemem podwójnej przegranej + puchar, wg oficjalnych tabel Polskiego Związku Bilardowego.

2. W turnieju finałowym mecze rozgrywane będą do 5 wygranych partii.

3. Turniej finałowy jest zaplanowany do rozegrania w czerwcu 2012 r. w Kieleckim Centrum Bilardowym.

4. Termin zostanie ustalony w zależności od kalendarium Kieleckiego Centrum Bilardowego o czym każdy z zawodników zostanie poinformowany osobiście przez Dyrektora Turnieju.

C. Zasady ogólne rozgrywek

1. Głównym miejscem spotkań "ALiBi" będzie Kieleckie Centrum Bilardowe PZBil w Kielcach, pl. Moniuszki 2B (budynek KCK). Zawodnicy sami opłacają wynajęcie stołu w klubie. Posiadacze kart klubowych Kieleckiego Centrum Bilardowego PZBil mogą korzystać z opłaty promocyjnej, wg aktualnego cennika obowiązującego w klubie.

2. Zawodnicy, którzy mają rozegrać pojedynek pomiędzy sobą w danej sesji spotkań, sami ustalają termin i miejsce rozegrania meczu. Osobą, która jako pierwsza powinna skontaktować się z rywalem, będzie zawsze „zawodnik gospodarz”. Kontakt ten powinien się odbyć w początkowym okresie sesji, aby wcześniej zaplanować pojedynek.

3. W przypadku rozgrywania pojedynków w innych miejscach niż Kieleckie Centrum Bilardowe PZBil, muszą być spełnione następujące kryteria miejsca spotkania: mecze muszą być rozegrane na stołach 9-stopowych, przy zachowaniu optymalnych warunków do gry, tj.:

- w miarę możliwości brak przeszkód wokół stołu,
- zachowanie poziomu blatu stołu,
- zapewnienie regulaminowego wyposażenia stołu - oświetlenie, bile, trójkąt, kije pomocnicze,
- zapewnienie miejsc siedzących dla zawodników.

Wykaz dostępnych miejsc w Kielcach spełniających powyższe kryteria:

- Klub bilardowy "FOCUS", Kielce, ul. Warszawska 151;
- Bilard Club "EXTREME", Kielce, ul. Klonowa 55.

4. Poszczególne mecze rundy zasadniczej będą rozgrywane w odmianę 8-bil do 4 wygranych partii.

5. Poszczególne partie w meczu będą rozpoczynane naprzemiennie.

6. Za zwycięstwo w meczu zawodnik otrzymuje 1 punkt, zaś wynik meczu jest zapisywany do tabeli jako bilans partii

7. Wynik rozegranego meczu powinien zgłosić do Dyrektora Turnieju "ALiBi" zwycięzca meczu, tak szybko, jak to będzie możliwe poprzez e-mail na adres lukaszdzirba@gmail.com lub SMS-em na nr 603 457 897.

8. Po każdej rundzie spotkań sporządzana będzie odpowiednia tabela "ALiBi" dla każdej z grup, w której pozycje poszczególnych zawodników będą ustalane wg zasad:

- największa ilość zdobytych punktów (wygranych meczów),
- w przypadku równej ilości zdobytych punktów - bilans partii (różnica między partiami wygranymi i przegranymi ze wszystkich dotychczasowych spotkań zawodnika),
- w przypadku równej ilości zdobytych punktów oraz równego bilansu partii - większa liczba wygranych partii,
- w przypadku równej ilości zdobytych punktów, równego bilansu partii i takiej samej liczby wygranych partii - wynik bezpośredniego spotkania pomiędzy rywalami.

9. Jeśli na podstawie zasad ustalania pozycji poszczególnych zawodników wyszczególnionych w p. 7 nie uda się jednoznacznie ustalić ostatecznie zajętego miejsca w tabeli końcowej danej grupy, należy rozegrać dodatkowe spotkanie/spotkania wg zasady "do pięciu wygranych partii", aby jednoznacznie wyłonić zwycięzcę.

10. Po zakończeniu rozgrywek turnieju finałowego zostaną wyłonieni:

- Mistrz Amatorskiej Ligi Bilardowej "ALiBi" (1. miejsce),
- Wicemistrz Amatorskiej Ligi Bilardowej "ALiBi" (2. miejsce),
- dwaj Brązowi Medaliści Amatorskiej Ligi Bilardowej "ALiBi" (3. miejsce).

III. Postanowienia końcowe.

1. W sprawach spornych lub nieopisanych w niniejszym regulaminie, decydować będzie Dyrektor Turnieju.

2. Po ustaleniu niezbędnych danych kontaktowych o zawodnikach, wszyscy uczestnicy otrzymają pełne informacje o rozgrywkach i ich uczestnikach (dane kontaktowe). Wszelkie informacje, w tym aktualizowane na bieżąco wyniki poszczególnych spotkań oraz aktualne tabele, będą udostępnione pod adresem internetowym: http://bilard.kielce.pl/amatorska/.

ALiBi Pro - regulamin


I. Postanowienia ogólne

1. Amatorska Liga Bilardowa "ALiBi-Pro", zwana dalej "ALiBi-Pro", nie stanowi żadnej formy zawodów zorganizowanych przez jakikolwiek podmiot prawny - jest wyłącznie prywatną inicjatywą mającą na celu rekreację i relaks, ale również umożliwienie podnoszenia własnych umiejętności gry w bilard przez jej uczestników. Jednakże patronat nad rozgrywkami będzie sprawowało świętokrzyskie Stowarzyszenie Bilardowe. Dyrektorem Turnieju "ALiBi-Pro" odpowiedzialnym za przeprowadzenie rozgrywek jest Łukasz Dzirba - dane kontaktowe: tel. 603 457 897, e-mail: lukaszdzirba@gmail.com.

2. "ALiBi-Pro" będzie rozgrywana w dwóch rundach. W rundzie zasadniczej uczestnicy "ALiBi-Pro" zostaną podzieleni na grupy wg rozstawienia i rozlosowania, w których rozgrywki będą toczone systemem ligowym "każdy z każdym". Po zakończeniu rundy zasadniczej odbędzie się turniej finałowy ("play-off"), rozgrywany systemem podwójnej przegranej + puchar od fazy 1/2 finału, mający na celu wyłonienie zwycięzcy ligi "ALiBi-Pro". Szczegółowe zasady rozgrywek są opisane w punkcie "System gier" (poniżej).

3. Zawodnicy biorący udział w "ALiBi-Pro" przystępują do rozgrywek dobrowolnie, jednak "ALiBi-Pro" ma charakter zamknięty i jest przeznaczona wyłącznie dla grona zaproszonych osób. Uczestnikami "ALiBi-Pro" mogą być osoby, które ukończyły 18 lat i występowały w poprzednich sezonach tych rozgrywek lub zgłosiły chęć uczestnictwa Dyrektorowi Turnieju. Warunkiem przystąpienia do rozgrywek będzie pisemnie potwierdzenie swojego udziału w "ALiBi-Pro" (wg ustalonego formularza zgłoszenia) oraz dokonanie opłaty startowej przed rozpoczęciem rozgrywek. Opłata startowa została ustalona w wysokości 40 zł od osoby za cały sezon rozgrywek. Kobiety startujące w "ALiBi-Pro" są zobowiązane do uiszczenia połowy opłaty 20 zł. Całość puli z opłat startowych zostanie przeznaczona na puchary, medale, nagrody rzeczowe i upominki dla uczestników "ALiBi-Pro" oraz na organizację i oprawę turnieju finałowego.

4. Pomimo amatorskiego charakteru rozgrywek, uczestnicy "ALiBi-Pro" zobowiązują się do profesjonalnego podejścia do gry w duchu fair-play oraz przestrzegania zarówno niniejszego regulaminu, jak również w trakcie gry przepisów Polskiego Związku Bilardowego dotyczących gry w bilard.

5. W trakcie rozgrywania poszczególnych meczów zawodnicy mogą występować w strojach dowolnych, tym nie mniej ze względu na fakt rozgrywania zorganizowanych zawodów sportowych zawodnicy powinni dążyć do występowania w sportowym stroju bilardowym (kategorii B): ciemne buty, ciemne spodnie wizytowe, koszulka polo lub koszula z długim rękawem, ew. kamizelka (nie powinno używać się obuwia sportowego, spodni typu jeans lub podobnych, koszulek typu T-Shirt, luźnych bluz ani swetrów).

II. System gier.

A. Runda zasadnicza

1. Runda zasadnicza będzie rozgrywana w równorzędnych grupach w systemie "każdy z każdym", wg ustalonego harmonogramu gier.

2. Runda zasadnicza rozgrywana będzie do 5 wygranych partii.

3. Po zamknięciu listy startowej zostanie ustalony harmonogram rozgrywek. Runda zasadnicza zostanie podzielona na sesje w których zawodnicy będą zobowiązani rozegrać swoje pojedynki.

4. Poszczególne mecze kolejnych rund nie powinny być rozgrywane później niż wynika to z harmonogramu. W przypadku konieczności przełożenia terminu spotkania zaleca się, aby był to najbliższy możliwy termin uzgodniony przy aprobacie obu rywali. O tym fakcie „zawodnik gospodarz”(zawodnik który w informacji o meczu umieszczonej w harmonogramie danej kolejki znajduje się na pierwszym miejscu) zobowiązany jest poinformować Dyrektora Turnieju. W przypadku gdy w/w zawodnik nie zgłosi tego faktu, pojedynek zostanie rozstrzygnięty na korzyść przeciwnika (walkover).

5. Wynik rozegranego pojedynku musi być zgłoszony do Dyrektora Turnieju "ALiBi-Pro" najszybciej jak to będzie możliwe w celu zaktualizowania tabeli grupy. Wynik powinien zgłosić zwycięzca pojedynku SMS-em lub e-mailem.

6. W celu zminimalizowania potencjalnej możliwości "ustawiania" pojedynków w końcowej fazie rundy zasadniczej, osoby związane pokrewieństwem rodzinnym, pracujące w jednej firmie lub występujące w jednej drużynie świętokrzyskiej Bilardowej Ligi Biznesu będą umieszczone w odrębnych grupach. Jeżeli nie będzie takiej możliwości technicznej osoby te zobowiązane są rozegrać swoje pojedynki w pierwszej kolejności bez względu na harmonogram rozgrywek.

B. Turniej finałowy "ALiBi-Pro"

1. Turniej finałowy będzie rozegrany systemem podwójnej przegranej + puchar, wg oficjalnych tabel Polskiego Związku Bilardowego.

2. W turnieju finałowym mecze rozgrywane będą do 6 wygranych partii.

3. Turniej finałowy jest zaplanowany do rozegrania w czerwcu 2012 r. w Kieleckim Centrum Bilardowym.

4. Termin zostanie ustalony w zależności od kalendarium Kieleckiego Centrum Bilardowego o czym każdy z zawodników zostanie poinformowany osobiście przez Dyrektora Turnieju.

C. Zasady ogólne rozgrywek

1. Głównym miejscem spotkań "ALiBi-Pro" będzie Kieleckie Centrum Bilardowe PZBil w Kielcach, pl. Moniuszki 2B (budynek KCK). Zawodnicy sami opłacają wynajęcie stołu w klubie. Posiadacze kart klubowych Kieleckiego Centrum Bilardowego PZBil mogą korzystać z opłaty promocyjnej, wg aktualnego cennika obowiązującego w klubie.

2. Zawodnicy, którzy mają rozegrać pojedynek pomiędzy sobą w danej sesji spotkań, sami ustalają termin i miejsce rozegrania meczu. Osobą, która jako pierwsza powinna skontaktować się z rywalem, będzie zawsze „zawodnik gospodarz”. Kontakt ten powinien się odbyć w początkowym okresie sesji, aby wcześniej zaplanować pojedynek.

3. W przypadku rozgrywania pojedynków w innych miejscach niż Kieleckie Centrum Bilardowe PZBil, muszą być spełnione następujące kryteria miejsca spotkania: mecze muszą być rozegrane na stołach 9-stopowych, przy zachowaniu optymalnych warunków do gry, tj.:

- w miarę możliwości brak przeszkód wokół stołu,
- zachowanie poziomu blatu stołu,
- zapewnienie regulaminowego wyposażenia stołu - oświetlenie, bile, trójkąt, kije pomocnicze,
- zapewnienie miejsc siedzących dla zawodników.

Wykaz dostępnych miejsc w Kielcach spełniających powyższe kryteria:

- Klub bilardowy "FOCUS", Kielce, ul. Warszawska 151;
- Bilard Club "EXTREME", Kielce, ul. Klonowa 55.

Poszczególne mecze rundy zasadniczej będą rozgrywane w odmianę 8-bil do 5 wygranych partii. Poszczególne partie w meczu będą rozpoczynane naprzemiennie.

6. Za zwycięstwo w meczu zawodnik otrzymuje 1 punkt, zaś wynik meczu jest zapisywany do tabeli jako bilans partii.

7. Wynik rozegranego meczu powinien zgłosić do Dyrektora Turnieju "ALiBi-Pro" zwycięzca meczu, tak szybko, jak to będzie możliwe poprzez e-mail na adres lukaszdzirba@gmail.com lub SMS-em na nr 603 457 897.

8. Po każdej rundzie spotkań sporządzana będzie odpowiednia tabela "ALiBi-Pro" dla każdej z grup, w której pozycje poszczególnych zawodników będą ustalane wg zasad:

- największa ilość zdobytych punktów (wygranych meczów),
- w przypadku równej ilości zdobytych punktów - bilans partii (różnica między partiami wygranymi i przegranymi ze wszystkich dotychczasowych spotkań zawodnika),
- w przypadku równej ilości zdobytych punktów oraz równego bilansu partii - większa liczba wygranych partii,
- w przypadku równej ilości zdobytych punktów, równego bilansu partii i takiej samej liczby wygranych partii - wynik bezpośredniego spotkania pomiędzy rywalami.

9. Jeśli na podstawie zasad ustalania pozycji poszczególnych zawodników wyszczególnionych w p. 7 nie uda się jednoznacznie ustalić ostatecznie zajętego miejsca w tabeli końcowej danej grupy, należy rozegrać dodatkowe spotkanie/spotkania wg zasady "do pięciu wygranych partii", aby jednoznacznie wyłonić zwycięzcę.

10. Po zakończeniu rozgrywek turnieju finałowego zostaną wyłonieni:

- Mistrz Amatorskiej Ligi Bilardowej "ALiBi-Pro" (1. miejsce),
- Wicemistrz Amatorskiej Ligi Bilardowej "ALiBi-Pro" (2. miejsce),
- dwaj Brązowi Medaliści Amatorskiej Ligi Bilardowej "ALiBi-Pro" (3. miejsce).

III. Postanowienia końcowe.

1. W sprawach spornych lub nieopisanych w niniejszym regulaminie, decydować będzie Dyrektor Turnieju.

2. Po ustaleniu niezbędnych danych kontaktowych o zawodnikach, wszyscy uczestnicy otrzymają pełne informacje o rozgrywkach i ich uczestnikach (dane kontaktowe). Wszelkie informacje, w tym aktualizowane na bieżąco wyniki poszczególnych spotkań oraz aktualne tabele, będą udostępnione pod adresem internetowym: http://bilard.kielce.pl/amatorska/.
Powrót - Regulaminy
  Kielecki Serwis Bilardowy, 2002-2012